PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
The Road to Guantanamo (2006)

Interessant film, med noen svakheter.

Omtale her

2007-02-05 07:42:23 GMT
Add to My Yahoo! RSS