PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
Auda!

If all stories were written like science fiction stories av Mark Rosenfelder.

Denne lenken har vel gått noen runder nå, men fortellingen er stadig like morsom. Selv må jeg som SF-entusiast innrømme at den også er litt pinlig.

2007-02-06 07:08:43 GMT
Add to My Yahoo! RSS