PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
Åcon på Åland

Undertegnede er norsk agent for SF-kongressen Åcon på Åland, 17.–20. mai 2007. Hvis du ønsker mer informasjon, se lenken, eller kontakt meg.

(Ja, jeg vet at det er 17. mai-helgen. Jeg tar imidlertid alternativ feiring i år.)

– P.C.

2007-02-07 07:55:30 GMT
Add to My Yahoo! RSS