PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
«Murder in the Gunroom» på Gutenberg

Hvis en forfatter er blitt kjent innen én genre, så er det ikke alltid så lett å få tak i det han har skrevet i andre genrer. Gutenberg-prosjektet har lagt ut kriminalromanen Murder in the Gunroom av den interessante SF-forfatteren H. Beam Piper (1904–1964). Nå er det snakk om en på enkelte måter datert roman, ikke minst hva gjelder endel holdninger, men jeg synes allikevel det er en småsjarmerende «puslespillkrim».

2007-03-09 09:25:59 GMT
Add to My Yahoo! RSS