PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
Pølser og politikk, eller «Smaken av hund» (film)
Bismarck skal ha sagt noe om at han som vet hvordan pølser og politikk blir til, han sover ikke godt om natten. Så nylig Smaken av hund, og som vanlig etter nærgående filmer fra landbruket forlater man salen med tanker om å prøve ut den veganske livsstilen. Denne filmen ga ellers snarere inntrykk av å være en film mot yrket kommunikasjonsdirektør, informasjonskonsulent, pressetalsmann, osv., da det viktigste syntes å være å utlevere endel slike med «Frække krøssklepp». I det hele tatt var jeg iblant usikker på om Smaken av hund ikke egentlig var en parodi på den moderne dokumentarfilmen à la Michael Moore. Det er forøvrig debatt etter hver visning på Vika kino i Oslo. Debattantene da jeg var der var saklige nok, men de publikummere som tok til orde ga noen ganger et inntrykk av å komme fra «Rent-A-Loony» – spesielt når ordet «genmodifisert» dukket opp. Dermed ikke sagt at selve temaet ikke er tankevekkende nok: Store deler av norsk matproduksjon er avhengig av digre berg med soya fra tidligere regnskogsområder i Brasil.
2007-03-13 19:57:11 GMT
Add to My Yahoo! RSS