PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
Francis Wheen om «Mumbo-Jumbo»
I How Mumbo-Jumbo Conquered the World (London, 2004) går den britiske journalisten Francis Wheen sterkt ut til forsvar for Opplysningstidens idéer og deres fortsatte relevans i vår egen tid, som han argumenterer for er dominert av obskurantistiske krefter. Wheen kritiserer ikke bare de fiender skeptikerbevegelsen oftest møter på slagmarken, som UFO-tro, pseudovitenskap, alternativ «medisin» og antivitenskapelige strømninger innen humaniora, men favner vidt. Talende nok begynner da også boka med at Khomeini og Thatcher kommer til makta i 1979. I motsetning til endel andre slike skrifter, som gjerne først og fremst kritiserer ufornuft som enten hører venstresida til (som naiv tro på totalitære strømninger, så lenge de har sitt opphav i Den tredje verden) eller har høy korrelasjon til akademisk venstreside (ufornuft i dekonstruksjonens, postmodernismens og multikulturalismens navn), så er boka til Wheen minst like opptatt av det man kan kalle høyresidas obskurantisme: Tull og vås sagt til forsvar for markedsliberalisme og privatisering, troen på at aksjekurser vil vokse helt til himmelen, selvhjelpsbøker for forretningsfolk... I det hele tatt får 80-tallets vulgariteter og 90-tallets klokkertro på internett svi. Tony Blair er for Wheen bare en Thatcher i Labour-klær. Wheen synes det er skummelt at det nå er flere som tilbyr tjenester innen alternativ medisin i Storbritannia enn det er leger i landet. Han ønsker også å forsvare Opplysningstidens filosofer mot påstanden om at deres tanker om universelle verdier var en form for imperialisme, for mange av dem hadde svært sterke ord å si om samtidens imperiebyggingsprosjekter. Undertrykte folkeslag skal reddes med mer fornuft, ikke med mindre fornuft. I det hele tatt er How Mumbo-Jumbo Conquered the World ei tankevekkende bok. Nå trenger man selvsagt ikke være enig med Wheen i alt (Var ikke Storbritannia faktisk «konk» da Thatcher kom til makta? Er all liberalistisk kritikk av velferdsstaten og planøkonomi like illegitim?), men boka maner sterkt til ettertanke og intellektuell ydmykhet.
2007-03-17 11:43:51 GMT
Add to My Yahoo! RSS