PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
What’s Left?
What’s Left (London, 2007) av Nick Cohen kritiserer britisk og annen vestlig venstreside for å være for snar til å se splinten i eget øye, og ikke bjelken i andres, og for å være altfor rask til å utbasunere sin fiendes fiende som sin venn. Han er forundret over at vestlig venstreside i våre dager kan uttrykke sympati med medlemmer av det tidligere regimet i Irak eller religiøse fundamentalister, mens de ikke ser at det finnes radikale og sosialistiske bevegelser og stemmer i samme del av verden. Han undrer seg også over hvorfor venstresiden kan være så opptatt av f.eks. Palestina, mens de ignorerer andre av verdens problemområder. Cohen trekker også linjer tilbake til tredveårene, da enkelte britiske sosialister kunne si fullstendig idiotiske ting om Det tredje rike. I tillegg viser han hvordan mange vesteuropeere – også britisk høyreside – arbeidet hardt med å finne argumenter mot å intervenere i Bosnia. Forøvrig har Cohen en bakgrunn som radikal journalist og vokste selv opp i et venstremiljø på syttitallet. Under oppveksten dannet det seg et inntrykk av at venstresiden var selve det etiske og moralske alternativ, og det var underlig å møte sympatiske konservative. Siden har venstresiden også skuffet Cohen; bl.a. ved skillet mellom arbeiderklasse- og middelklassevenstre. Han viser også hvor galt venstreengasjement kan føre avsted, som i historien om tilhengerne til Gerry Healy. Forfatteren har en sterk og sympatisk stemme, og det er vanskelig å ikke gi ham rett i en god del. Nå kan man selvsagt si at det er først i historiens lys det er lett å se hvilke konflikter som hadde hatt godt av massiv intervensjon, og hvilke konflikter der intervensjon kanskje gjorde galt verre. Uansett er What’s Left en givende kilde til debatt.
2007-03-18 10:48:57 GMT
Add to My Yahoo! RSS