PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
Drøft...?

SF-forfatteren Gregory Benford hevder i nr. 1-2007 av bladet Skeptic at:  – [O]ne could say that once we were a nation of Robert Heinlein fans, and now we’re a country of Stephen King readers. (Dette nummeret av Skeptic er til minne om Carl Sagan, ti år etter at han gikk bort. I sitt minneskrift påstår Benford blant annet at den vestlige verden de siste tiårene har forlatt vitenskapsoptimisme til fordel for vitenskapsfrykt.

2007-03-20 11:33:52 GMT
Add to My Yahoo! RSS