PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
Dagens sitat
I loathe science fiction with its gals and goons, suspense and suspensories, sa Vladimir Nabokov i Strong Opinions. Skjønt det var nok genren som genre, med sine svakheter, han var imot, snarere enn fantastikk i sin allminnelighet.
2007-03-24 13:36:41 GMT
Add to My Yahoo! RSS