PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
Fort Pillow: Turtledoves borgerkrigsroman
12. april 1864 angrep sørstatsstyrker under generalmajor Nathan Bedford Forrest Fort Pillow ved Mississippi-elven i Tennessee. Fortet var stort, men vanskelig å forsvare, og sørstatstroppene inntok fortet. Da kamphandlingene var over, var nesten halvparten av forsvarerne, vesentlig sorte tropper og hvite unionister fra sør, døde. Harry Turtledove har nå skrevet en roman om hendelsene denne aprilmåneden for 143 år siden. Romanen, som nettopp heter Fort Pillow (St. Martin’s Press, 2006), er altså en historisk, og ikke en alternativhistorisk roman. Rett nok er det slik at diskusjonen om hva som egentlig skjedde dengang stadig løper: I nord mente mange at sørstatstroppene hadde massakrert nordstatssoldater, spesielt sorte, som hadde overgitt seg eller forsøkte å overgi seg. Sørstatsmennene følte da også et særlig hat mot væpnede frie svarte og sørstatsfolk som var lojale mot Unionen. I sør mente mange at mannefallet skyldtes kaoset på slagmarken. De viste til at Stars and Stripes under hele slaget vaiet over fortet, at grupper av nordstatssoldater hele tiden skjøt på sørstatsstyrkene, at nordstatene hadde en kanonbåt på elven, og at fortets forsvarere derfor aldri overga seg som en hel- og enhetlig styrke. Uansett har nå Turtledove gitt sin versjon av hendelsene. I romanen følger vi offiserer og soldater på begge sider. Turtledove skriver mer håndverksmessig kompetent enn direkte spennende, og stor litteratur er det ikke, men romanen føles allikevel mer som et hjertebarn enn enkelte av de lengre seriene hans, som dessverre etterhvert er preget av samlebåndsarbeid.
2007-04-05 12:27:21 GMT
Add to My Yahoo! RSS