PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
Scoop (2006)
Hvem skulle ha trodd at de pinligste delene av ny Woody Allen-film ville være scenene med Woody Allen selv? Scoop har sine lyse sider, men det blir dessverre for mye «folkekomedie». Frk. Johansson passer i grunnen heller ikke til den type rolle hun har her.
2007-04-09 13:54:29 GMT
Add to My Yahoo! RSS