PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
Värmen av Lundell
Gretne gamle gubber mot unge mediefeminister – en ubetalelig kollisjon, eller kanskje ikke? Ulf Lundells Värmen (2005, pocket 2006) er blant annet hans motangrep på «Fittstim»-gruppen. Først og fremst er det utrolig mye prat, skravl – og litt mye selvmedlidenhet. Kanskje det hadde vært ei bedre bok hvis den var kuttet med tre fjerdedeler, for det glimter til noen steder, men bare kanskje. Ellers har han muligens noe rett i at «feministisk engasjement» også kan sees som et klokt, karrierefremmende valg, på den annen side søker jo likttenkende sammen.
2007-04-09 14:03:57 GMT
Add to My Yahoo! RSS