PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
Til Mars med Lin Carter

Lin Carter (1930–1988) har jeg alltid oppfattet som en av genrens mer trauste slitere, og jeg har nok faktisk lest mer av hans kritikk og litteraturhistorie enn av skjønnlitteraturen hans. På auksjonen til Aniara i vårsemesteret kjøpte jeg imidlertid noen bøker av ham fra Minnefondet etter Johannes Berg. Hittil har jeg lest The Man Who Loved Mars (1973) og The City Outside the World (1977). Begge romanene er satt til et Burroughs-aktig eldgammelt, døende Mars, delvis kolonisert av vår Jord. Nå er dette ofte farlig nær purple prose, og fortellermåten er gammeldags selv for syttitallet – selv når man tar høyde for at Carter nettopp var en tilbakeblikkets og pastisjens mann, i dette tilfellet er da læremesteren Leigh Brackett – men allikevel så har romanene noe poetisk over seg, og mye sjarme.

2007-06-10 18:37:11 GMT
Add to My Yahoo! RSS