PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
1977 versus 2007

På bloggen Charlie’s Diary har Charles Stross interessante tanker om «Unpacking the Zeitgeist» (mange av innleggene i den påfølgende diskusjonen er også verdt å lese). Selv tror jeg nok det ville ha overrasket mitt yngre jeg at vi bruker datamaskiner til underholdning i så stor grad som vi gjør.  Kanskje en underliggende forestilling om at i en – positiv – framtidsvisjon, så vil vi i hovedsak være mer seriøse i det vi gjør?

2007-07-18 07:48:16 GMT
Add to My Yahoo! RSS