PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
Ukens surfetips (uke 36)
Kunne indianerne ha vunnet? spør Bjørn Are på bloggen sin. I tillegg til denne presentasjonen av noen tidspunkt der Nord-Amerikas historie kanskje kunne ha gått i en noe annen retning, så skriver han også blant annet forbilledlig pedagogisk om middelalderens Konstantinopel. I tillegg har han tid til å være en av bidragsyterne på den nye bloggen til foreningen Skepsis. Ikke dårlig!
2007-09-03 17:46:55 GMT
Add to My Yahoo! RSS