PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
Planet Terror
Så i forrige uke Planet Terror, og jeg tror absolutt jeg skal skaffe meg en samle-DVD med hele «Grindhouse»-prosjektet til Rodriguez og Tarantino når den blir tilgjengelig. For riktig fornøyelig var det!
2007-09-05 18:17:55 GMT
Add to My Yahoo! RSS