PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
En urovekkende tanke
Det hender noen ganger at man tviler på seg selv. Iblant lurer jeg på hvorfor jeg – og mange jeg kjenner – er så opptatt av tidligere tiårs populærkultur, såvel humor som spenning. Er det rett og slett fordi det krever innsats å finne fram til og litt innsikt og research? Noen ganger får jeg urovekkende visjoner av doktorgradsavhandlinger og det som måtte tilsvare blogger på 2050-tallet, om alt det subtile innholdet i Mot i brøstet...

2007-09-05 18:25:47 GMT
Comments (2 total)
Author:Anonymous
I sannheten en skremmende tanke. Personlig gruer jeg meg til fremtidens unge oppdager moderne norske komikere a la Åpen post og jeg må lide meg gjennom rælet EN GANG TIL. Hjelp.
--Dronten
<http://norskselskaptildrontensfremme.blogspot.com/>
2007-09-11 11:08:08 GMT
Author:PCJ
Hihi. Ellers kom jeg etter å ha postet på at det britiske komiprogrammet «The Fast Show» faktisk har en skikkelse, 40-tallskomikeren «Arthur Atkinson», presentert i en liksomdokumentarisk ramme, der det ligger under at nostalgi ikke alltid hjelper.
2007-09-12 08:54:27 GMT
Add to My Yahoo! RSS