PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
Spammen kommer?
Luket nettopp ut den første kommentar-spammen. For å se positivt på det, skal jeg ta det med et lite Je suis arrivée?

2007-09-10 20:57:38 GMT
Add to My Yahoo! RSS