PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
Seks år siden
Manhattan, et par dager før, et par dager etter: Noen bilder tatt av meg.
2007-09-11 12:02:07 GMT
Add to My Yahoo! RSS