PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
En verdensomseiling under Dagbladet (bok)
Kaptein Memo (Kagge, 2007) av Sigurd Smidesang Rønningen og Reidar Mide Solberg har undertittelen «En beretning om visjoner, konflikter og nederlag i Avishuset Dagbladet». Begge forfatterne arbeidet i Memo. Flere kritikere har ment at boka deres om det mislykkede bladprosjektet er ensidig. Forfatterne ble også kritisert for rolleblanding, samt for å ta på seg en «varsler»-rolle som de helt eller delvis ikke skal ha dekning for. Selv har jeg ikke noen forutsetninger for å vurdere disse innsigelsene. Utifra skildringene i boka og endel uavhengig mediaomtale virker det som om man i Memo hadde stort forbruk, tildels også det som kalles høy sigarføring, kombinert med lite sans for praktiske detaljer som distribusjon, løssalg, osv. Boka påstår også at Memo inneholdt mye uferdig journalistikk. Nå synes jeg faktisk at de numre av Memo jeg leste ikke var så ille, og faktisk mer interessante enn «vinneren» Ny Tid, fordi man alltid vet på forhånd hva Ny Tid mener om noe (dermed selvsagt ikke sagt at jeg alltid skulle være uenig med Ny Tid). Det virker da også noen ganger som om Solberg og Rønningen selv helst ville ha jobbet i Ny Tid. Nå deler jeg forfatternes aversjon mot høyrepopulisme, men på den annen side kan jeg også iblant dele den sans for det «kontrære» som redaktør Moody skal ha gitt uttrykk for. Om man ser bort fra eventuelle svakheter det måtte være ved framstillinga, så syntes jeg Kaptein Memo var ei ikke uinteressant bok. Dels fordi jeg er interessert i mediehistorie, og dels fordi det er spennende å se hvilke grep man tar i papirmediene i ei samtid med store forandringer på det feltet.
2007-09-14 18:17:04 GMT
Add to My Yahoo! RSS