PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
Kampf um Norwegen (film/DVD)
Så at denne mye omtalte tyske propagandafilmen fra felttoget i 1940 nå er tilgjengelig på DVD, og har derfor lagt ut mine inntrykk av Kampf um Norwegen (selv så jeg forøvrig filmen på Cinemateket).
2007-09-16 15:04:37 GMT
Add to My Yahoo! RSS