PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
Tim Powers på OSFF
photo
Tim Powers var den gjesten på OSFF som jeg hadde gledet meg mest til å oppleve. Nå har jeg langtfra lest alt han har skrevet, men noen av bøkene hans har jeg satt riktig stor pris på. Uansett var Powers en utmerket gjest – kvikk og flink til å fortelle! Nå tok jeg ikke så mange notater, men som kjent bruker han gjerne den formen som på engelsk kalles secret history, det vil si historien bak historien, eller fortellingen om det som egentlig hendte. Tim Powers fortalte at han da også lar seg inspirere av nettopp små biografiske detaljer som at vi vet at noen dro et sted på ferie, men ikke hva han eller hun gjorde der. Han fortalte også levende og morsomt om forlagsverdenens viderverdigheter: Tidlig i karrieren opplevde han flere ganger at små forlag trakk seg fra kontrakten og ville ha tilbake forskuddet. Motgang var imidlertid ikke bare til skade for en ung forfatter: Powers satte stadig stor pris på kritikken fra Lester del Rey, selv om denne forlagsredaktøren kunne være hard.
2007-09-28 21:04:13 GMT
Add to My Yahoo! RSS