PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
Johannes H. Bergs minnepris for 2007
photo
Lørdag 6. oktober delte minnefondet ut årets minnepris. Interesserte, styremedlemmer og ikke minst prisvinneren var samlet til middag på restaurant Chinatown på Majorstuen.

Gå videre for informasjon om årets vinner!

(Foto: Johannes H. Berg jr. på Shadowcon i 2003.)
2007-10-07 18:09:00 GMT
Add to My Yahoo! RSS