PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
The Interpretation of Murder (krim)
Jed Rubenfelds debutroman The Interpretation of Murder (2006) starter med at Freud kommer til New York i 1909. Samtidig går en sadistisk voldsmann løs på vakre overklassepiker: En blir myrdet, en annen bare skadet, men mister hukommelsen. En ung, amerikansk disippel av Freud trekkes inn i etterforskningsarbeidet. At Freud besøkte USA, er sant, men intrigene i denne romanen er selvsagt oppdiktet. Forøvrig synes nok denne anmelderen at intrigene tok vel av mot slutten. Uansett kan man argumentere for at New York City av 1909 er romanens hovedperson – det er fascinerende å se hvordan datidas storbyliv trer fram, i likt og ulikt, og som både fjernt og ikke fullt så fjernt fra vår egen, travle verden. Nå er all «research» som tydeligvis er gjort også en svakhet ved romanen, for det blir litt topptungt, som når Freud og Jung snakker i sitater fra egne verk.

Boka har altså både sterke og svake sider, men det kan bli interessant å se hva Rubenfeld vil skrive om etter dette.

Til sist må jeg innrømme at jeg alltid har hatt vansker med å forstå hva som var så fascinerende ved Freud, også fordi det siden er kommet fram hvor lite råmateriale som lå bak alle tolkningene. Imidlertid er psykologi ikke mitt fag.
2007-10-22 20:53:52 GMT
Add to My Yahoo! RSS