PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
Film om fans
Er hjemme og hoster, og for å aktivisere meg redigerte jeg noen tidligere omtaler av dokumentarer om (visse typer) fans til én «artikkel». Det dreier seg om Earthlings, Ringers, Trekkies 2 og Star Woids.
2007-11-07 20:01:04 GMT
Add to My Yahoo! RSS