PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
Åcon 1
photo
Ålands første science fiction-kongress fant sted i Mariehamn 17. til 20. mai i år. Blant deltakerne var jeg, og jeg har endelig fått lagt ut noen få bilder og litt tekst om arrangementet.
2007-11-10 14:30:36 GMT
Add to My Yahoo! RSS