PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
Hva de søker på
Ifølge statistikken søker de besøkende på navnet mitt, selvsagt, i forskjellige versjoner. Ellers ser jeg at det i det siste har vært flest som har søkt og funnet noe jeg har skrevet med relasjon til skeptiker-bevegelsen (det emnet er i grunnen godt dekket på norsk, men det er tydeligvis mer populært – eller ansett som nyttig – enn jeg trodde). Noen leter selvsagt også med science fiction-relaterte søkeord, men ikke så mange som jeg ventet meg. Enkelte søk undrer jeg meg litt over: Det virker optimistisk å søke så generelt som på «fanziner» eller «Jørgensen» alene (altså ikke sammen, men som enkeltordsøk).
2007-12-04 16:18:39 GMT
Add to My Yahoo! RSS