PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
Death and the Chaste Apprentice (om Robert Barnard)
En av de kriminalforfattere som har gitt meg mye glede er engelske Robert Barnard. Noen av hans verk, deriblant mine favoritter, er høyst morsomme, andre mer alvorlige eller dystre. Bøkene er ofte preget av forfatterens bakgrunn som litteraturviter (denne leseren setter selvsagt pris på de mange henvisningene til litteratur og historie).

Spesielt verdt å nevne er også forfatterens forhold til Norge: Han underviste i noen år ved Universitetet i Tromsø, og Death in a Cold Climate (1980) er satt til ishavsbyen. Skildringene av nordmenn er ikke uten innsikt, og kan være såvel pinlige som tankevekkende for en som er norsk… Death in Purple Prose (1987) er på sin side satt til Bergensområdet og en kongress for forfattere og forleggere innen dameromanfeltet. Også andre romaner og noveller kan ha norske bipersoner eller andre former for deltilknytning til Norge.

Noen av bøkene hans fikk jeg ikke lest da jeg først oppdaget ham, eller så lånte jeg dem på biblioteket, og har siden ikke lest dem. Flere av hans eldre verk har de senere årene kommet ut på ny i USA, og jeg kjøpte nylig Death and the Chaste Apprentice (1989) og The Skeleton in the Grass (1987).

Førstnevnte roman er satt til teater- og operamiljø, og tittelen er også tittelen på en oppdiktet komedie fra Jakob den førstes tid. Flere av personene vi følger er skuespillere i stykket, som blir oppført på en bevart vertshusscene. Den nye kroverten, en australier med meninger (men ingen kunnskap) om alt, viser seg imidlertid å være en riktig plageånd…

Romanen er kanskje ikke fullt så morsom som jeg husker den, men så er jo ofte slik ved gjenlesning. Uansett var det et trivelig gjensyn, og som avslutning vil jeg nevne at selv om Robert Barnard fremhever allslags menneskelige svakheter, så er det også en varm, medmenneskelig undertone i bøkene hans.
2007-12-08 13:17:21 GMT
Add to My Yahoo! RSS