PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
King and Joker (Peter Dickinson)
Peter Dickinson har skrevet noen av de mer sære bøkene jeg har lest. King and Joker (1976) er faktisk i sammenhengen ikke så sær, bare pussig. Boka er satt til en alternativverden der prins Albert Victor, hertugen av Clarence, ikke døde av lungebetennelse, men fulgte sin far på den britiske tronen. Storbritannia har dermed en annen kongefamilie enn i vår verden, og den er noe mer folkelig, kanskje litt «skandinavisk» (siden dette er britisk 70-tall, er man alltid opptatt av hva fagforeningsmakta vil si og gjøre). Med unntak av det dynastiske er imidlertid verdenshistorien temmelig så lik vår egen.

I King and Joker plages hoffet av en spøkefugl, men spøken utvikler seg helt bokstavelig til blodig alvor. Virksomheten synes dessuten å være spesielt rettet mot familiens yngste, skolejenta prinsesse Louise. Familien må selv orientere seg i den ubehagelige situasjonen.

Nå har jeg ikke lest det meste Peter Dickinson har skrevet, men det synes å være et motiv at hovedpersonen må tilegne seg en ny og dypere forståelse, selv om denne virkeligheten kan være mørkere, eller rett og slett mer foruroligende. Det er ikke helt ulikt deler av det å bli voksen, og så har da Dickinson skrevet både for voksne og for barn.
2007-12-10 23:44:55 GMT
Add to My Yahoo! RSS