PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
A Scanner Darkly (film, DVD)
Animasjonsfilmen A Scanner Darkly fra 2006 er, som de fleste av dere vet, basert på en roman av Philip K. Dick fra 1977. Filmen er laget med såkalt rotoskopiteknikk, det vil si at det er tegnet oppå skuespillerprestasjoner, noe som her gir rom for fantastiske innslag.

Personene til Dick har gjerne et konfliktfylt forhold til virkeligheten. I denne filmen, og i boka, handler det om avhengighet, myndighetsfrykt og forfølgelsesvanvidd. I tillegg dreier det seg om ekte forfølgelse, for hovedpersonen er en politimann på hemmelig oppdrag, og det oppdraget blir etterhvert å etterforske seg selv, i dekkrollen som misbruker. Det nedbrytende stoffet substans D bidrar også med sitt.

Det er ei god stund siden jeg leste romanen (som forøvrig kom ut som Lanterne-bok i 1979, med tittelen Mørke utenfor og mørke inni), men filmatiseringa ser ut til å ligge nært opp til boka. Ellers virker det som om regissør Linklater vil at vi skal se noen paralleller mellom myndighetenes krig mot stoffmisbruk på 70-tallet og mer moderne krig: Der ute, men framfor alt hjemme.

Det mest nærliggende å si om denne filmen er at den er grei, og materialet innbyr selvsagt til ettertanke, men allikevel føler jeg egentlig ikke at det er så vesentlig at den er blitt laget.

(Et lite problem for denne seeren er dessuten at han ikke skjønner hva det oppdikta stoffet gir nybegynnere, og hvorfor de fortsetter å ta det. Skjønt det siste kan være at det er fordi de nå er hekta, og da er det rett og slett mer behov og livsstil enn glede.)
2008-01-06 23:32:58 GMT
Add to My Yahoo! RSS