PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
The Spiderwick Chronicles (kino)
The Spiderwick Chronicles (2008) var en grei film å få sett, men jeg falt aldri helt for konseptet, inkludert den magiske verdenen. Jeg reagerte også på det jeg tok som et slags «forsk mindre, elsk mer»-budskap (dermed ikke sagt at man må glemme det sistnevnte, heller).
2008-03-21 15:25:22 GMT
Add to My Yahoo! RSS