PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
En stridbar prest
photo
Tittelen til Faderen (Oktober, 2007) av Edvard Hoem fortsetter «Peder Bjørnson forsvarer seg: Eit mannsportrett frå det 19. hundreåret». Ikke uventa er skildringa til Hoem spennende, slik at leseren fatter interesse for en prest fra første halvdel av 1800-tallet. Så er det da også ei spennende tid, der så mye kommer til. I tillegg var livet til Peder Bjørnson ikke uten sine brå kast.

Peder Bjørnson (1798–1871) er idag sjølsagt kjent som far til Bjørnstjerne Bjørnson. Peder var odelsgutt, men mista garden, og gutten ble student og prest. Sokneprest var han i Kvikne, Nesset og Søgne, og alle tre steder fikk han både venner og fiender. Hardest var nok motstanden i Nesset i Romsdal. Imidertid gikk presten sjøl gjerne hardt fram, ikke minst i yngre år, og han var ofte i retten og avisspaltene. Da han valgte å støtte de som stod fram med beskyldninger om et heller irregulært familieliv hos en av fiendene i Nesset, så kunne utfallet ha blitt riktig ille, men han ble til slutt frifunnet i Høyesterett og var ikke lenger suspendert.

Når en leser boka får en sympati for Peder Bjørnson. På den annen side er det, som Hoem sjøl er inne på, mye vi ikke lenger har kilder til, og noen ganger tenker en at fiendene kanskje kan ha hatt noe rett, de også. Som andre prester måtte Bjørnson være en dennesidig mann. Han skulle ikke bare drive prestegarden, noe som uansett sto en bondesønn hjertet nær, men han skulle også passe på at den enkelte bruker betalte for de kirkelige tjenester og handlinger. Samtidig er dette ei tid da bøndene har begynt å murre, og mellomlaga i større grad merker seg at embetsmennene ikke bare lever for dem, men også av dem. Uavhengig av hvem som hadde rett, så er det noen ganger en rett og slett gjerne skulle ha visst litt mer!

Det er ikke originalt å gi det godordet til en biografi at den er like spennende som en roman, men når Hoem gjør så mye ut av materialet, så trenger ikke anmelderen være original. Boka om Peder Bjørnsons liv er uansett langt mer fascinerende enn det en først skulle tru.
2008-05-26 20:06:41 GMT
Add to My Yahoo! RSS