PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
Mer opp og ned
En vis fan skal ha sagt: – Det som er bra med science fiction-fandom er at fandom er så tolerant. Det som er mindre bra med fandom er at det er så mye som må tolereres.
2008-07-30 20:15:35 GMT
Add to My Yahoo! RSS