PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
Registration of Alien
photo

Har hjemme min oldefars Certificate of Registration of Alien, en type britisk identifikasjonsdokument som ble gitt til utlendinger under første verdenskrig. Når vi nordmenn, og science fiction-fans især, bruker det engelske ordet alien, så tenker vi jo først og fremst på utenomjordinger, men på engelsk betyr det jo rett og slett utenlandsk, fremmed. Det er et eksempel på at låneord gjerne får en mer spesifikk betydning i målspråket enn i det språket der de har sitt opphav.

Ellers er det noen elementer her som jeg i det minste innbiller meg må ha en sosiohistorisk betydning. Hvorfor står det «Apparent age», og ikke bare «age»? Er det fordi flere var usikre på sin alder dengang, eller kunne se mer eldre ut enn de var? Dessuten lurer jeg på «Height in boots» - ville ikke det komme an på støvlene? Eller kanskje de fleste arbeidsfolk hadde bare ett par. Christian V. (for Vilhelm) Jørgensen hadde ingen «Marks», men det var nok vanligere før at folk hadde arr og lignende etter arbeidsuhell.

2006-11-18 14:36:19 GMT
Add to My Yahoo! RSS