PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
Charles Fort – UFO-folkets gudfar?
Bøker

Charles Fort: The Man Who Invented the Supernatural av Jim Steinmeyer er en ny biografi om en skikkelse både science fiction-leseren og skeptikeren raskt støter på.

Et utdrag fra bokomtalen:

«Etter at Fort uten hell hadde prøvd seg som realistisk romanforfatter, så skrev han to bøker, kalt X og Y. Disse bøkene ble aldri utgitt, og manuskriptene ble til slutt destruert av Fort selv. Beskrivelsene av disse to bøkene varierer litt, fra tidlig science fiction med skummel og mystisk påvirkning fra Mars eller Den hule jord, til noe mer likt de bøkene Fort senere ble kjent for. X og Y skal imidlertid i større grad ha vært forent av felles spekulasjoner, og selv om mange av enkelttankene nok dukket opp igjen i de senere verkene, så kan formen ha vært litt annerledes.

På tampen av 1919 kom så «Z», utgitt som The Book of the Damned, og deretter New Lands (1923), Lo! (1931) og Wild Talents (1932). Det er disse fire verkene som Fort er kjent for idag. Bøkene er ikke helt lette å lese, for de byr på en nesten endeløs mengde fortellinger hentet fra gamle blader. Disse beretningene – for eksempel om rødt regn, regn svart av sot, regn av insekter eller frosker – er ifølge Fort «fordømte data», sortert vekk av vitenskapens menn som usant eller irrelevant. Det er litt vanskelig å si hvor mye han selv trodde faktisk hadde skjedd, men det virker som om han mente at «fordømte data» til syvende og sist kunne velte vitenskapsmennenes verdensbilde.»

Les hele bokomtalen min her!
2009-01-04 14:50:00 GMT
Add to My Yahoo! RSS