PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
1918 til 2009, Riverworld neste
Philip José Farmer er gått bort, 91 år gammel. Selv husker jeg hvor fascinert jeg ble av hans metalitterære lek med blant annet Tarzan-skikkelsen, da jeg første gang kom over konseptet i en av «Nazar»-antologiene til Bing og Bringsværd. Siden har jeg selvsagt sett mye mer slikt, men Farmer har stadig en plass i mitt leserhjerte. Nå var seriene hans – etter det jeg forstår gjelder det også de jeg ikke har lest – gjerne preget av at han mistet fokus eller i det minste skiftet interesser underveis, men slik er det nå engang, og jeg husker ennå hvor spennende det var å ha kjøpt Riverworld-serien, og så begynne å lese den.

2009-02-26 00:04:42 GMT
Add to My Yahoo! RSS