PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
xkcd om Voynich-manuskriptet
Voynich-manuskriptet er en av raritetene som jeg finner fascinerende (selv om jeg etterhvert er blitt mer overbevist om teorien som går ut på at det er snakk om en gammel bløff). Tegneserien xkcd har imidlertid en ny teori

2009-06-06 14:50:49 GMT
Add to My Yahoo! RSS