PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
To adresser
Fant ut at man kan lese bloggen min to steder: Både som en del av mine nettsider, og under 360.yahoo.com/percjorgensen, altså som en av 360°-sidene til Yahoo!. Utseendet er forskjellig, men tekstene er like.
2006-11-24 09:31:15 GMT
Add to My Yahoo! RSS