PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
Expanded Universe

Expanded Universe fra 1980 er en bok som Robert A. Heinlein selv ønsket at ikke-amerikanere ikke skulle lese. Grunnen til det er at Heinlein følte sterkt for at diskusjoner skulle føres av de som har noe med det som diskuteres, og at skittentøyvask skulle holdes innen familien. I denne samlingen noveller, kommentarer og essays kritiserer han også datidens Amerika, og ønsket derfor ikke boken utgitt utenfor USA.

Vel, jeg har nå adgang til et eksemplar, og har drevet og lest i det. Samlingen er interessant, men svært ujevn, og kan iblant være utmattende også for oss som har satt stor pris på Heinleins forfattergjerning. Det virker litt som om Heinlein har sett seg selv som den allvitende eldre mannen som vi støter på i flere av hans verker, han som gjerne øser av sin kunnskap, og det er nok bedre som romanskikkelse enn i virkeligheten. Tonen er faktisk til tider rekruttskole-aktig, så var da også Heinlein utdannet som offiser i marinen. Jeg er heller ikke så overbevist om at det f. eks. er så godt argument at fordi ’Doc’ Smith var en god gruveingeniør var han også en god science fiction-forfatter.

Dermed ikke sagt at Heinlein ikke hadde en god del kunnskap han kunne føle stolthet over, og jeg er ikke blant dem som mener at de som har utrettet mye må forholde seg overdrevent ydmykt til sine omgivelser. Det hender da også at jeg har vært trøtt av svært egalitære miljøer, som f. eks. science fiction-fandom, der stemningen er at alle skal mene noe om alt, hele tiden.

2006-11-27 16:04:01 GMT
Add to My Yahoo! RSS