PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
Stirling og solsystemet

S. M. Stirling: The Sky People
(Tor, november 2006)

From the jungles of Venus and the Grand Canal of Marsopolis, I salute you!
(Fra forfatterens egne, innledende ord til romanen.)

The Sky People er en riktig morsom bok for de som har lest endel science fiction.

S. M. Stirling har skrevet en rekke alternativhistoriefortellinger, mest kjent er nok historiene satt til det ubehagelige, men også fascinerende, «Draka»-universet. I The Sky People er menneskehetens historie noenlunde den samme frem til starten på romalderen. Når vi begynner å studere Mars og Venus, er det imidlertid en annen sak: Det viser seg at våre naboplaneter er som de var i gamle pulp-fortellinger: Mars en gammel, tørr planet, Venus er en fuktig jungelplanet, osv. Begge planeter har plante- og dyreliv, ja, til og med intelligent liv som i det minste er hominider.

I dette universet er det stadig kald krig. Den kalde krigen mellom USA og Det britiske samveldet på den ene siden (Det europeiske fellesskap, ledet av Frankrike, er mer av en bakevje), og Sovjetunionen og Folkerepublikken Kina på den andre siden, er også en faktor på Venus.

De to blokkene har hver sine baser på planeten, som forøvrig byr på et myldrende dyreliv, med mange arter som minner om dyr som lever, og i enda større grad har levd, på vår egen planet. De er i grunnen forunderlig like. I tillegg til all megafaunaen er det altså mennesker, i det minste hominider, på Venus: Noen bronsealderfolk, men mest jegere og samlere.

Som man skjønner har Stirling laget en versjon av den gamle forestillingen om Venus som en ung og frodig jungelplanet. Handlingen føler jeg at jeg ikke trenger å gå inn på her, men jeg kan jo nevne at det dreier seg om en spennende unnsetningsekspedisjon. Dessuten viser det seg at Venus nok har enda flere gåter enn fauna og geologi å by på...

Kort sagt: Dette var gledelig underholdning, og jeg ser frem til å bli med Stirling til Mars, også.

2006-12-11 13:15:28 GMT
Add to My Yahoo! RSS