PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
Turtledove som fugletitter i Atlantis
Harry Turtledove:
Audubon in Atlantis (Analog, desember 2005)
The Scarlet Band (Analog, mai 2006)

(Merk at dette er mer en inngående anmeldelse enn en nyhetsomtale for å gjøre lesere oppmerksomme på et nytt verk. Det er også vanlig i omtaler av alternativverdenfortellinger at det er mer vekt på diskusjon av selve verdensbyggingen enn hvordan leseren oppdager verdensbyggingen. Mao. at anmelderen forteller ganske mye. De som ønsker å oppdage endel av dette for seg selv, kan først lese novellene, og så komme tilbake til bloggen min. På den annen side skriver jeg ikke så mye om selve handlingen, mest bakgrunnen.)

Harry Turtledove har mange prosjekt innen subgenren alternativhistorie. Nylig har han skrevet to noveller satt til en verden der Atlantis finnes. I det minste er det en verden der det ligger en stor øy mellom Den gamle og Den nye verden, og den øya kalles da Atlantis.

Før europeerne kom var Atlantis ubesøkt av mennesker. I det hele tatt har øya vært isolert, og såvel det innfødte dyrelivet som plantelivet er særpreget. Den opprinnelige skogen består av nakenfrøede trær som konglepalmer, ginkgo-er og bartrær. Mellom trærne vokser bregner. I og på vegetasjonen lever gresshopper på størrelse med mus og store snegler. De eneste pattedyrene som har kommet seg til øya er flaggermus, men flere av artene lever mest på bakken. Fuglelivet er langt rikere, mange av fuglene ligner mye på sine slektninger i øst eller vest, mens andre har mistet evnen til å fly helt eller delvis, blant annet har man en trost som minner mye om kiwi-fuglen fra New Zealand. I det hele tatt er nok New Zealand blant det som har inspirert Turtledove, for andre fugler har både mistet evnen til å fly og vokst seg riktig store. Dette er først og fremst de såkalte honkers, fjerne slektninger av gjess, men like høye som mennesker. En annen fugl har beholdt evnen til å fly og allikevel blitt stor: Rødtoppørnen kan veie 15 kilo og være farlig for folk, og selvsagt for en honker.

Det vil si, Atlantis hadde dette dyre- og plantelivet. Europeerne har brakt med seg sine egne planter og dyr, eller hentet dem fra Den nye verden (Amerika heter her Terranova). De store flokkene med (lettfangede, og velsmakende) honkers er borte, og kanskje er alle artene utdødd.

Det håper ikke ornitologen John James Audubon, for han ønsker å felle, montere og male en honker. I april 1843 drar han derfor fra New Orleans i Terranova og noen dager rett østover med hjuldamper til han kommer til vestkysten av United States of Atlantis (etter en fortid som britisk koloni løsrev øya seg fra imperiet, og innbyggerne er nå bastant republikanske). Vil Audubon og hans assistent klare å finne en honker?

Som mange av mine lesere vet så fantes Audubon også i vår verden. Han dokumenterte Den nye verdens fugleliv i flere praktverk. I Turtledoves penn er han en ganske fascinerende skikkelse. Som 1800-tallets mann synes han det er trist at så mye gammelt forsvinner, men han er ikke så mye opptatt av bevaring. Det som driver ham er dokumentasjon, og det gjør ham ikke noe å skyte en sjelden honker for å kunne få portrettert den.

Dette er ikke blant de store alternativverdenfortellingene, men det er litt fascinerende og sjarmerende fortalt. Nå må jeg innrømme at jeg aldri har vært så opptatt av fugletitting, og jeg mistenker at de som har vært det får litt mer ut av novellen Audubon in Atlantis.

En noe mindre interessant novelle er nok fortelling nummer to, The Scarlet Band. Her drar den kjente detektiven Sherl..., unnskyld, Athelstan Helms og hans assistent dr. Walton til United States of Atlantis for å etterforske sekten House of Universal Devotion. Inspektør La Strada fra politiet i Hanover, den største byen på østkysten, har tilkalt dem.

Sekten House of Universal Devotion ble nevnt i den forrige novellen, og nå, noen tiår etter, har den vokst seg stor. Den er innflytelsesrik, men også omstridt, tildels forhatt. Sektens Forkynner, en kar som er heller vanskelig å få tak i, preker at det guddommelige finnes i ethvert menneske og har skrevet et eget, hellig skrift. Det hviskes at de praktiserer fri kjærlighet, og at de kanskje står bak snikmord på sine motstandere. Med andre ord er denne religiøse gruppen løst basert på mormonerne, og hva samtidens kritikere sa om Smith og hans tilhengere.

Walton har problemer med å svelge atlantisboernes rå eller ukunstlede omgangsformer, og synes ikke så mye om det yrende folkelivet, med immigranter fra alle himmelretninger. Helms tar andre skikker og inntrykk med større sinnsro.

Som sagt er dette en mer tradisjonell novelle, og forøvrig er jeg personlig ikke så veldig begeistret for Holmes-pastisjer. Turtledove har i sine verk også en hang til nasjonalitetsklisjeer, noe som er ganske utpreget her. Han er også en forfatter som er kjent for å skrive fort.

Hva er så Atlantis? Vel, det er noen ledetråder i teksten, men i desembernummeret av Analog står det som illustrasjon til novellen et kart, der det går klart frem at Atlantis i vår verden er østkysten av USA, og de originale 13 kolonier. Denne biten av Amerika har altså blitt skilt fra resten ved en eller annen form for kontinentaldrift. (Vi får regne med at kartet er noenlunde kanonisk.)

Nå er det slik at dersom man hadde hatt en slik stor øy i Atlanterhavet, så hadde nok så mye annet vært annerledes. Slik sett peker disse novellene, som mange andre parallellverdenfortellinger innen science fiction, på en svakhet ved subgenren alternativhistorie, nemlig at man endrer litt og tenker seg at mye annet forblir det samme. På den annen side har jo ikke genren alltid som formål å spå, den ønsker iblant bare å kommentere, eller til og med bare å leke.
2006-11-12 12:38:02 GMT
Comments (1 total)
Author:Anonymous
Interessant at ingen av disse novellene er med i den første boka om Atlantis. Det kan tyde på at dette er et prosjekt forfatteren har tenkt mye på.
Klimatisk sett tror jeg at en slik øy mellom Europa og USA ville påvirket golfstrømmen såpass mye at Europa ville hatt et annet klima enn i dag, samt seriens første bind.
--Tore Bareksten
2009-03-02 12:38:19 GMT
Add to My Yahoo! RSS