PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
Tale som forstummer

Mange av verdens språk og dermed også språkmangfoldet i verden er truet.

Spoken Here: Travels Among Threatened Languages av Mark Abley (2003) er resultatet av reiser til områder med minoritetsspråk under press. Ja, i et par tilfeller er de som taler språk nevnt i boka attpåtil en utsatt minoritet innen en større minoritet.

Det er trist for en som er interessert i lingvistikk å se hva vi mister. Nå er det slik at den moderne lingvistikken mener at alle naturlige språk er like gode til virkelighetsbeskrivelse, og Sapir-Whorf-hypotesen (som bl.a. kan sies å implisere at enkelte språk er mer egnet til å beskrive deler av virkeligheten enn andre) er da «ut». På den annen side er det allikevel fascinerende å lese skildringer av strukturer så annerledes enn de vi har i germanske språk (f.eks. virker både yuchi og diné (navajo), begge med i boken, utrolig spennende).

Forfatteren trekker noen ganger fram «uforståelige» utsagn fra profesjonelle lingvister og deres verker. Det er unødig, for selv om Abley ikke forstår dem, så kan de allikevel være meningsbærende etter språkstudier. Derimot kan han ha rett i at slike tekster ikke direkte er til hjelp for språkbrukere som vil beholde sine språk i det daglige.

2006-12-18 14:16:29 GMT
Add to My Yahoo! RSS