PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
Krigen mot siouxene

«Indien måtte jagast vek sko me få fre te å leva der,
og regjeringo hadde so nokk å gjera i syden»

(Mathias Fjellhaugen, norskfødt frivillig, sitert i boken)

Krigen mot siouxene: Nordmenn mot indianere 1862–1863 av Karl Jakob Skarstein (Spartacus, 2006) er ikke alltid så behagelig lesning for en person som ser det hele med det 21. århundres sensitive og postkoloniale brilller. Som det fremgår av tittelen, så var det altså mange nordmenn både blant ofrene for indianernes opprør og i de hvite styrkene som nedkjempet opprøret. De tidligere mektige sioux-indianerne var blitt presset sammen og ydmyket av de hvite. Det var spesielt de unge krigerne som holdt på tradisjonelle levesett som ønsket å slå til mot nybyggerne i Minnesota, mens sentralregjeringen var opptatt med borgerkrigen østpå. Først hadde indianerne fremgang i blodige raid, der hvite kvinner og barn ikke ble skånet, men så kom de hvite sterkt tilbake, og endel krigere endte sitt liv i galgen.

Det er trist å lese om små folk som må vike for større, samtidig så hadde den særpregede krigerkulturen, der man røvet kvinner, barn og luksusartikler, neppe store sjanser til å overleve til moderne tid. Nordmennene kunne se ned på indianerne som ikke dyrket jorda, men «tigget», men også vise dem respekt, ikke minst for deres mot i krig.

2007-01-01 02:14:05 GMT
Add to My Yahoo! RSS