PCJs blogg
Om science fiction og annet jeg interesserer meg for.
Svenske SF-blader
I motsetning til slik det er her hos oss har det svenske språkområdet en liten underskog av tidsskrifter for fantastisk litteratur. Så er da det språkområdet omlag dobbelt så stort (jeg må imidlertid innrømme at jeg ikke har intervjuet utgiverne om hvor mye som er igjen av midler, etter at et nummer er laget og sendt ut). Uansett, for den skandinavistisk innstilte leser er dette noe som både er interessant og trivelig å oppdage.

(Merk at jeg ikke ser et norsk SF-magasin som noe i seg selv saliggjørende, for nye tider har ført med seg nye mediekanaler, og ikke alle tidligere blad- eller antologiforsøk har vært like givende – dermed ikke sagt noe vondt om alle de gode utgivelsene her på berget – og det er da også som sagt økonomiske begrensninger.)

Idag skal jeg ihvertfall skrive om to vellagede trykksaker i mindre format.

Mitrania er redigert av Robert Andersson (redaktør) og Lilian Wiberg. Bladet ligner ganske mye på vårt eget Algernon eller Tolkienforeningens Angerthas. Mitrania har nå fem årganger bak seg (jeg har kjøpt et nummer eller to tidligere, på svenske SF-kongresser, men vet ikke så mye om bladets historie forøvrig), og det nummeret jeg sitter med i hånden er nummer 4–2006, som kom ut i desember.

Nummeret byr på fire noveller, to artikler, et intervju, bok- og filmanmeldelser og litt annet småstoff. Mest interessant for meg var nok intervjuet med John Ajvide Lindqvist (Hanteringen av odöda er jo nylig utgitt på norsk) og artikkelen om fantasy og SF med dyr i hovedrollen. Jevnt over gir imidlertid nr. 4–2006 av Mitrania et meget solid inntrykk stoffmessig, og jeg tror nok at også norske SF&F-entusiaster ville kunne finne en hel del av interesse her.

Mitrania har kontaktinformasjon på www.mitrania.se. Et løsnummer koster 35 svenske kr, en årgang 125. Jeg vet ikke om man som norsk skal legge ved litt ekstra for portoens skyld, men det kan man jo sikkert spørre redaksjonen om.

Nova science fiction er noe mer bokmagasinaktig i utformingen. Redaktør er John-Henri Holmberg, som har vært svært sentral i svensk SF-utgivelse. Dette nummeret, nummer 9, som kom rett før jul, har fire skjønnlitterære innslag, og det lengste er Joe Haldemans prisbelønte og fascinerende kortroman «The Hemingway Hoax» i svensk oversettelse ved utgiveren. Nova har også bokomtaler (mest interessant er nok omtalen av Variable Star – en bok jeg nettopp skal til å lese selv – der Spider Robinson «fullfører» et utkast av Heinlein til en ungdomsroman) og en interessant, lengre leder om hvordan det var å være SF-entusiast i Sverige for femti år siden, med utgangspunkt i at den første svenske SF-kongressen fant sted i 1956.

I det hele tatt gir Nova science fiction et mektig inntrykk.

Abonnement på Nova science fiction koster 250 svenske kr for 4 nummer. Øvrig informasjon om bestilling kan man finne på www.replik.se/novasf.

Har sittet og lekt litt med tanken på hvilket av bladene som ville ha begeistret meg mest, hvis jeg var forholdsvis ny til genren. Imidlertid er det en dum lek (det blitt litt slik som når jeg blir spurt om hva som vil trekke meg til en kongress i Oslo, for så lenge jeg er i byen vil jeg nok stikke innom, med mindre komiteen gjør usigelig dumme grep), for jeg kan i grunnen ikke snakke for andre enn meg selv, og faktum er at jeg likte begge bladene godt.
2007-01-21 11:49:21 GMT
Add to My Yahoo! RSS